Stichting Innerlijk Landschap
spiritualiteit, creativiteit en persoonlijke groei

 

Voor de workshop van 30 september kunt u niet aanmelden

 

Gnosis en gnostiek, wat is dat?

Twee introductiedagen in Aardenburg

met Bram Moerland

 

In 1945 werden oude teksten uit de begintijd van het christendom teruggevonden. Ze hadden in de vierde eeuw op last van de kerk vernietigd moeten worden, maar monniken in een klooster bij Nag Hammadi in Egypte negeerden dat gebod. Ze verstopten de teksten in een kruik en begroeven die. Die kruik is weer gevonden en de teksten zijn nu algemeen toegankelijk.
Die oude teksten gaan over gnosis, een innerlijk weten. Dat innerlijk weten staat los van enig geloof.
Wat betekent dat? De kern van de boodschap in die teruggevonden teksten is kortweg dit: "Mens sta op en herinner jezelf". Die opstanding kan elk mens zelf ervaren.

Daarover geeft Bram Moerland in juni 2017 twee introductiedagen.

Historische betekenis.
Op de eerste dag wordt de herkomst van de gnosis behandeld. Wat is de historische betekenis? Waar komt de gnostiek vandaan? Hoe verhoudt de gnostiek zich tot andere spirituele tradities?
Gnosis voor de praktijk van het leven.
De tweede dag gaat over de toepasbaarheid van de gnosis in de praktijk van het leven. Wat doet het met je en wat doe je ermee?

Bram geeft steeds een korte inleiding, en dan is er ruimte voor vragen en samenspraak.
We beginnen om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee. Koffie en thee zijn de gehele dag gratis. Lunch moet je zelf verzorgen.
We stoppen tussen vier en vijf uur.

Data: zaterdagen 17 en 24 juni 2017.
Waar: Innerlijk landschap, Herendreef 41, Aardenburg
Kosten voor deze twee dagen: 90 euro.

Je kunt je hier aanmelden of nadere inlichtingen vragen;
Per email:innerlijklandschap@live.nl
Per telefoon: 06-13552705
Wil je bij het aanmelden ook je telefoonnummer vermelden?

Je aanmelding wordt definitief door overmaken van 90 euro op rekening:
NL51ABNA0622778927 van Stichting Innerlijk landschap,
onder vermelding van 'deelname dagen Bram Moerland'

Wil je misschien eerst nog meer weten over gnosis en gnostiek? Ga dan naar:
www.gnostiek.nl
en klik links op 'Gnosis en Gnostiek,wat is dat?'
Of lees het eerste hoofdstuk ut het boek van Bram Moerland over gnosis en gnostiek:
hoofdstuk 1 Gnosis en Gnostiek

Zie ook:
www.stichtinginnerlijklandschap.nl
www.facebook.com/STIL.2012

 
 

VIP workshop: “Creativiteit als weg naar Je – Zelf“

 

In de workshop: “Creativiteit als weg naar Je - Zelf “ krijg je door transpersoonlijke begeleiding “op maat”, en toepassing van creativiteit, inzicht in wie Jij bent, wie Jij wilt zijn en welke vaardigheden Jij kunt gebruiken om tot een bewuster en authentieker leven te komen.

 

Voor wie en waarom?

  • Creatief geblokkeerd;
  • Telkens terug kerende levensthema’s waar je op vastloopt;
  • Voor trainers en coaches die meer vanuit authenticiteit hun specifieke kwaliteiten willen ontwikkelen;
  • Voor mensen die zich bewust willen ontwikkelen en hun zelfinzicht d.m.v. een creatieve weg wil vergroten.

 

Werkvormen en begeleiding

In een workshop van een dag wordt rond een thema gewerkt.

Het thema wordt op een creatieve wijze uitgevoerd (tekenen, schilderen, schrijven).

In het creatieve proces krijg je meer inzichten en leer je ook dat je op verschillende manieren kunt kijken, naar jezelf en de ander.

Met behulp van creativiteit en meditatie maak je een ontdekkingsreis waar je in contact komt met diepere lagen in jezelf.

In een veilig kader kun je deze lagen verkennen; evt. gevoelens kunnen losgelaten,  en verwerkt worden, waardoor inzicht verkregen wordt in je belemmeringen, je valkuilen maar ook je specifieke kwaliteiten die je als mens verder kunt ontwikkelen.

De workshop wordt begeleidt door 2 transpersoonlijk therapeuten met ervaring in het begeleiden van persoonlijke ontwikkelingsprocessen met behulp van creatieve en meditatieve technieken.

 

Groepsgrootte

De grootte van de groep is vastgesteld op minimaal 4 en maximaal 6 personen.

Daarmee heeft iedereen ruimschoots gelegenheid en ruimte om een beroep te doen op de begeleiding.

 

Locatie

Stichting Innerlijk Landschap

Herendreef 41, 4527 AG Aardenburg

 

Data

De eerste workshop wordt gehouden op: Zaterdag 24 januari 2015


De data van de volgende workshops zijn:

Zaterdag 28 februari 2015

Zondag 22 maart 2015

Zondag 19 april 2015

Zondag 17 mei 2015


Tijd: van10.00–17.00uur

 

Kosten en inschrijving

Deelname aan de workshop kost 240,00 euro per persoon, alle materialen inbegrepen.

 

Voor meer informatie, of aanmelding kunt U per email of telefonisch contact opnemen met

innerlijklandschap@live.nl

Tel.06-13552705
Deze cursus kan in groep of individueel gevolgd worden.

De cursus is gericht op het vrijmaken en ontwikkelen van creativiteit als weg naar persoonlijke groei en bewustzijn.

Het betreft hier 6 x 2 (kan uitlopen naar 2 1/2) uur. Data nader te bepalen.

Voor verdere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met"

Stichting Innerlijk Landschap

Email: innerlijklandschap@live.nl

Telefoon: 06-13552705

Herendreef 41 te Aardenburg

 

 

"Stadsverlichting" is een initiatief van Kris en Tijn Touber.

Eens per maand, iedere tweede zondagavond van de maand, van 20.00 - 21.00 uur komen mensen bij elkaar om te mediteren. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om 19.45 uur is de deur open en is er thee.

Inmiddels hebben zich in Nederland en België meer dan 950 huiskamers daarvoor opengesteld.

Ook wij willen onze ruimte daar graag voor openstellen.

Meer informatie over stadsverlichting vindt u op www.stadsverlichting.nu

 

Data Stadsverlichting:

 Zondag 9 september 2018  VERVALT 

Zondag 14 oktober 2018 van 19.45 - 21.00 uur

Zondag 11 november 2018 van 19.45 - 21.00 uur

Zondag 9 december 2018 van 19.45 - 21.00 uur

Zondag 13 januari 2019 van 19.45 - 21.00 uur

Zondag 10 februari 2018 van 19.45 - 21.00 uur

Zondag 10 maart 2019 van 19.45 - 21.00 uur


Aanmelden mag, hoeft niet:

www.stadsverlichting.nu of

Email: innerlijklandschap@live.nl of

Telefoon: 06-13552705

Herendreef 41 te Aardenburg


 

Individueel of met een groep een meditatiecyclus (6 keer 60-75min) volgen kan ook. Leren je rustpunt te vinden in jezelf. Dit geeft je rust, ontspanning, nieuwe energie, leert je relativeren, thuiskomen in het Nu, thuiskomen bij jezelf.

Verdere informatie en aanmelding via:

Email: innerlijklandschap@live.nl

Telefoon: 06-13552705

Herendreef 41 te Aardenburg